Enter your keyword

verbreking samenleefrelatie

VERBREKING SAMENLEEFRELATIE (AFWIKKELING SAMENLEVINGSCONTRACTEN)

Voor ongehuwden die uit elkaar gaan, geldt niet dat alle bezittingen bij helfte met elkaar gedeeld dienen te worden zoals dat wel geldt voor ex-gehuwden die in gemeenschap van goederen getrouwd zijn geweest. De wettelijke regels die voorschrijven hoe ex-gehuwden bij een echtscheiding het vermogen moeten verdelen of verrekenen gelden niet voor ongehuwden die uit elkaar gaan. Wel is het mogelijk om in een samenlevingscontract afspraken te maken over de wijze waarop vermogen verdeeld of verrekend moet worden als de relatie wordt beëindigd.

Bij een samenleving, met of zonder contract, dient u er, kort gezegd, op bedacht te zijn dat er veel zaken dienen te worden geregeld indien u uit elkaar gaat. Om u een indruk te geven welke zaken dat kunnen zijn:

  • Als u geen samenlevingscontract heeft, zijn uitsluitend zaken die op beider naam staan gemeenschappelijk;
  • Als gehuwden of partners met een geregistreerd partnerschap uit elkaar gaan, is er op grond van de wet een recht op partneralimentatie. Dit geldt niet voor ongehuwden die uit elkaar gaan. Alleen als u als ongehuwden in een samenlevingscontract een dergelijke partneralimentatieverplichting bent overeen gekomen, kan daar aanspraak op worden gemaakt;
  • U heeft geen recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen, ook al is er wel iets geregeld met betrekking tot het partnerpensioen (nabestaandenpensioen);
  • Soms is er een woning gekocht op beider naam. Dan staat meestal ook de hypothecaire lening op beider naam. Het gevolg daarvan is dat u ieder voor het geheel aansprakelijk bent voor de hypotheekschuld, ook als deze alleen is afgestemd op het salaris van uw partner;
  • U heeft niet automatisch het gezamenlijk gezag over de kinderen, zoals dat wel het geval is indien u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap heeft.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over een ander onderwerp? U kunt ons bellen op 070-3154000, of mailen op secretariaat@chambersadvocaten.nl.