Enter your keyword

vaststelling/ontkenning vaderschap

VASTSTELLING EN ONTKENNING VADERSCHAP, ERKENNING

Als een kind tijdens huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt geboren, zijn de gehuwden/ geregistreerde partners automatisch de juridische ouders. Het vaderschap kan worden ontkend door zowel de moeder als de vader, mits de laatste niet de biologische vader is. Als de ontkenning gegrond wordt verklaard heeft dit gevolgen voor de onderhoudsplicht en voor het erfrecht. De echtgenoot van moeder is dan met terugwerkende kracht nooit de juridische vader geweest.

Als er een kind geboren wordt buiten huwelijk/geregistreerd partnerschap is de moeder automatisch de juridische ouder. De biologische vader kan de juridische vader worden door het kind met toestemming van de moeder te erkennen bij de burgerlijke stand. Ook de duomoeder kan als levensgezel van moeder die met een daad die de verwekking van het kind tot gevolg heeft gehad met toestemming van de moeder erkennen en daarmee juridisch ouder worden. Erkenning kan al voor de geboorte plaatsvinden. Als moeder niet meewerkt, kan haar toestemming worden vervangen door een rechterlijke beslissing.

Als de biologische vader het kind niet wil erkennen, kan zijn vaderschap gerechtelijk worden vastgesteld op verzoek van de moeder en op verzoek van het kind. Vaststelling van het vaderschap kan niet plaatsvinden als het kind al twee juridische ouders heeft, tussen de moeder en de man geen huwelijk mag worden gesloten omdat ze broer en zus zijn of de man jonger dan 16 jaar oud is. Het verzoek van moeder moet bij de rechtbank worden ingediend binnen vijf jaar na de geboorte van het kind, of als de identiteit van de vermoedelijke verwekker onbekend is, binnen vijf jaar na de dag waarop de identiteit en de verblijfplaats aan de moeder bekend zijn geworden.

Het zijn van juridisch ouder brengt een onderhoudsverplichting naar het kind mee en heeft erfrechtelijke gevolgen. In dezelfde procedure als waarin het vaderschap wordt vastgesteld, kan een door de juridische vader verschuldigde kinderalimentatie worden vastgesteld.

Het komt in de genoemde procedures geregeld voor dat DNA- onderzoek noodzakelijk is. De rechtbank benoemt dan een deskundige, bijvoorbeeld Sanguin, website https://www.sanquin.nl/ of Verilabs, website https://www.verilabs.nl/.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over een ander onderwerp? U kunt ons bellen op 070-3154000, of mailen op secretariaat@chambersadvocaten.nl.