Enter your keyword

ondernemer/DGA en echtscheiding

ONDERNEMER/DGA EN ECHTSCHEIDING

Als een ondernemer/DGA betrokken raakt bij een echtscheiding, kan dit lastige vraagstukken opleveren. Zo is het vaak moeilijk te bepalen wat de ondernemer nu werkelijk verdient (in loondienst of als DGA). Ook is lastig vast te stellen wat de draagkracht is van de DGA en aan de hand daarvan, hoeveel kinder- en/of partneralimentatie hij kan betalen.

De behoefte aan kinder- en partneralimentatie wordt aan de hand van het gezinsinkomen vastgesteld. Vaak is dat moeilijker te bepalen, omdat het netto gezinsinkomen fluctueert.

Niet alleen de jaarrekeningen geven inzicht in de stand van zaken bij de onderneming. Om een goed beeld te krijgen van de middelen die de DGA ter beschikking staan, is het van belang dat een zo volledig mogelijk kasstroomoverzicht wordt opgesteld waarbij de vrije kasstroom zo nauwkeurig mogelijk wordt bepaald, met daarbij een prognose voor de toekomst.

Zo kan een alimentatie worden vastgesteld die in overeenstemming is met de draagkracht van de ondernemer, zonder dat de continuïteit van de onderneming in gevaar wordt gebracht.

Als de echtgenoten in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, kan het verdelen van de onderneming leiden tot heffing van inkomstenbelasting, omdat de fiscus de verdeling ziet als gedeeltelijke staking van de onderneming.

Bij onze advisering lichten we u daarover voor, al dan niet met hulp van een deskundige fiscalist die in overleg met u wordt ingeschakeld.

Zie voor de gevolgen voor een in de onderneming opgebouwd DGA pensioen ook het hoofdstuk pensioenrechten op onze website.

Als er huwelijksvoorwaarden zijn, rijzen andere vragen. Enkele vragen worden hieronder behandeld.

Heb ik recht op opgepotte winst?

In huwelijksvoorwaarden staat vaak een verrekenbeding. Daarin wordt bepaald dat het inkomen dat partijen aan het eind van het jaar hebben overgehouden van hun netto-inkomsten, wordt gedeeld. Vraag is natuurlijk wat inkomsten zijn als één van de echtgenoten een bedrijf heeft. Zijn de inkomsten dan de inkomsten die hij/zij uit het bedrijf heeft opgenomen óf zijn het de inkomsten die hij/zij had kunnen opnemen?

Dat hangt af van de definitie van het inkomensbegrip. In huwelijksvoorwaarden komt meestal een definitie van inkomensbegrip voor. Als er in de huwelijksvoorwaarden geen definitie voorkomt van het begrip inkomen, dan is de wet leidend en zal met het inkomen dat de ondernemer geacht wordt te hebben kunnen opnemen uit de onderneming, gerekend worden. Wat de ondernemer in de onderneming heeft laten zitten wordt “opgepotte winst” genoemd.

Heb ik recht op de aandelen van de BV van mijn echtgenoot?

Allereerst moet gekeken worden naar de aanbrengstaat bij de huwelijksvoorwaarden. Als de aandelen van het bedrijf als inbreng van de ene echtgenoot op de aanbrengstaat staan, heeft de andere echtgenoot geen recht op de aandelen zelf omdat deze als privévermogen worden beschouwd, maar mogelijk wel op de vermeerdering van de waarde van die aandelen tijdens huwelijk. Als de aandelen tijdens het huwelijk zijn verworven met geld dat verrekend had moeten worden, dan worden de aandelen gezien als een belegging van overgespaarde inkomsten. De waarde dient dan verrekend te worden.

Kan ik inzage vragen in de jaarstukken van het bedrijf van mijn echtgenoot?

De onverkorte jaarstukken zijn nodig om te kunnen becijferen wat er eventueel aan alimentatie is verschuldigd en ook om te bezien of er sprake is van zogenaamde “opgepotte winst”. De rechter heeft in de procedure de jaarstukken over de drie voorafgaande jaren nodig om de behoefte aan alimentatie en de draagkracht te kunnen berekenen. De jaarstukken kunnen ook nodig zijn om een deskundige de waarde van de onderneming of van de aandelen in de onderneming te laten becijferen. Deze cijfers kunnen dus worden opgevraagd.

Hoe wordt een onderneming verdeeld?

Een onderneming hoeft niet te worden verdeeld als er geen sprake is van gemeenschap van goederen. Als de onderneming op de aanbrengstaat stond dan hoeft er ook niet te worden verdeeld, maar moet hooguit de waardevermeerdering van de aandelen ontstaan tijdens huwelijk worden verrekend, als er tenminste sprake is van een verrekenbeding.

Hoe worden de aandelen in de BV verdeeld/verrekend?

Het ligt voor de hand dat de aandelen in een BV worden behouden door de echtgenoot/directeur die het bedrijf voortzet. De waarde moet mogelijk wel verdeeld/verrekend. Als de aandelen binnen twee jaar na de echtscheiding worden verdeeld en geleverd aan de echtgenoot/ondernemer, behoeft er geen aanmerkelijk belangbelasting te worden betaald en kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde doorschuiffaciliteit. Als de aandelen na deze tweejaarstermijn worden geleverd, moet er wel belasting worden betaald door de echtgenoot die de aandelen overdraagt. Het gaat om een heffing van 25% van de waarde. Fiscale begeleiding bij dit proces is onontbeerlijk.

Wij hebben veel ervaring in het begeleiden van scheidende ondernemers en kennen de juiste fiscale adviseurs en valuators om uw scheiding tot een goed einde te brengen.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over een ander onderwerp? U kunt ons bellen op 070-3154000, of mailen op secretariaat@chambersadvocaten.nl.