verbreking samenleefrelatie (afwikkeling samenlevingscontracten)

Sommige samenlevers hebben een contract waarin is beschreven wat er moet gebeuren als hun relatie eindigt. Anderen leven samen zonder contract.

Als u geen contract heeft zijn uitsluitend zaken die op beider naam staan gemeenschappelijk. Er bestaat geen recht op partneralimentatie. U heeft geen recht op een deel van elkaars ouderdomspensioen ook al is er wel iets geregeld met betrekking tot het partnerpensioen (nabestaandenpensioen).

Soms is er een huis gekocht op beider naam. Dan staat ook de hypotheek meestal op beider naam en bent u dus elk geheel aansprakelijk voor de hypotheekschuld, ook als deze is afgestemd op het salaris van uw partner.

Bij een samenleving, met of zonder contract, dient u erop bedacht te zijn dat:

  • u niet automatisch het gezamenlijk gezag hebt over de kinderen;
  • er geen recht bestaat op partneralimentatie (tenzij dit in het samenleefcontract uitdrukkelijk is bepaald);
  • er geen "voorlopige voorzieningen" procedure bestaat maar via een kort geding of in geval van gezamenlijk gezag via een art. 1:253a BW-procedure een voorlopige regeling bij de rechter kan worden gevraagd.