Vaststelling en ontkenning vaderschap, erkenning

Als een kind tijdens huwelijk wordt geboren, zijn de gehuwden automatisch de juridische ouders. Het vaderschap kan worden ontkend door zowel de moeder als de vader, mits de laatste niet de biologische vader is. Als de ontkenning gegrond wordt verklaard heeft dit gevolgen voor de onderhoudsplicht en voor het erfrecht. De echtgenoot van moeder is dan met terugwerkende kracht nooit de juridische vader geweest.

Als er een kind geboren wordt buiten huwelijk heeft de moeder automatisch het gezag. De moeder is ook onderhoudsplichtig op grond van artikel 1:404 BW voortvloeiend uit de wettelijke verplichting van ouders tot verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Als moeder van vader ook een bijdrage wil ontvangen en vader ontkent de vader te zijn, kan zijn vaderschap en daarmee zijn onderhoudsplicht via een procedure worden vastgesteld.

Als de niet- gehuwde vader zijn kind wil erkennen, heeft hij daarvoor de toestemming van moeder nodig. Erkenning kan al voor de geboorte plaatsvinden. Als moeder niet meewerkt, kan haar toestemming worden vervangen door een rechterlijke beslissing.

Het komt nogal eens voor dat DNA onderzoek noodzakelijk is. De rechtbank benoemt dan een deskundige, bijvoorbeeld Sanguin.