Ontbinding geregistreerd partnerschap

Sommige mensen kiezen voor een geregistreerd partnerschap in plaats van het sluiten van een huwelijk. Een geregistreerd partnerschap en een huwelijk lijken veel op elkaar, maar er zijn ook belangrijke verschillen. Kinderen die geboren worden in een huwelijk hebben de echtgenoten als ouder, er ontstaat van rechtswege ouderlijk gezag. Bij een geregistreerd partnerschap ontstaan door de geboorte van een kind alleen familierechtelijke betrekkingen tussen de moeder en haar kind. De geregistreerde partners hebben een onderhoudsplicht tegenover elkaar net als in een huwelijk. Zij zijn verplicht binnen hun mogelijkheden in elkaars levensonderhoud te voorzien. Na beëindiging van het geregistreerd partnerschap kan er een alimentatieplicht ten opzichte van de minst verdienende partner ontstaan. Bij een geregistreerd partnerschap ontstaat een gemeenschap van goederen. Het is – zoals bij een huwelijk – mogelijk hiervan bij notariële akte af te wijken. De partners kunnen vóór of tijdens het geregistreerd partnerschap bij de notaris een andere regeling treffen.

Geregistreerde partners zijn, evenals in een huwelijk, elkaars wettelijke erfgenaam. Ook de regeling voor de erfbelasting (het successierecht) is hetzelfde als bij gehuwden.

Verschil met het huwelijk is dat de geregistreerde partners zonder minderjarige kinderen met onderling goedvinden buiten de rechter om het geregistreerd partnerschap kunnen beëindigen. De partners zijn verplicht een beëindigingsovereenkomst op te stellen die aan een aantal voorwaarden moet voldoen en tot stand moet komen met behulp van een advocaat of notaris. Door inschrijving van deze overeenkomst in de registers van de burgerlijke stand eindigt het geregistreerd partnerschap officieel.

Worden de geregistreerde partners het in onderling overleg niet eens, dan kan één van de partners de rechter verzoeken te beslissen over de ontbinding en de gevolgen daarvan. In dat geval eindigt het geregistreerd partnerschap door inschrijving van de beslissing van de rechter in de registers van de burgerlijke stand.