Mediaton

Bij mediation begeleidt een neutrale derde de communicatie en de onderhandelingen tussen partijen. Er wordt getracht om vanuit de belangen die spelen tot een gezamenlijk gedragen en voor een ieder optimale regeling te komen. Beiden worden aangemoedigd om zich de (werkelijke) belangen achter de door hen ingenomen standpunten te realiseren en daarover op een gestructureerde wijze met elkaar te communiceren en te onderhandelen.

Daarbij komen alle punten die moeten worden geregeld onder leiding van de mediator aan bod. De mediator is onpartijdig of – liever gezegd – meerzijdig partijdig en houdt altijd scherp de belangen van de kinderen en het effect van de afspraken tussen de ouders op hen in het oog.

Mediation kent een gefaseerde aanpak. Achtereenvolgens komt de relationele fase, de zakelijke fase en de juridische fase aan de orde.

De wijze van communiceren ,en zoveel mogelijk aspecten van het conflict worden in kaart gebracht. De belangen worden geïnventariseerd en er wordt structureel onderhandeld. In de laatste fase worden de bereikte resultaten en gemaakte afspraken juridisch vertaald "in the shadow of the law" en vastgelegd in een overeenkomst.

Doordat de kosten van de mediator worden gedeeld is mediation goedkoper dan een procedure op tegenspraak. De bereikte oplossingen worden beter nageleefd en de communicatie in het "na-huwelijk" is beter, hetgeen een positief effect op de kinderen heeft.

Wij zijn allen ervaren mediators, lid van de Vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) met een hoog slagingspercentage in onze mediations.