Gemeenschap van goederen en boedelverdelingen

Wie voor het trouwen geen huwelijkse voorwaarden sluit, is in gemeenschap van goederen gehuwd. Kort gezegd worden dan alle bezittingen van vóór en tijdens het huwelijk gemeenschappelijk en blijven uitsluitend erfenissen en schenkingen met een uitsluitingsclausule buiten de gemeenschap. Het betekent dat beide echtgenoten aansprakelijk zijn voor de schulden, die worden gemaakt en dat ook de schulden, die al bestonden voor het huwelijk, gemeenschappelijk worden. Goederen zijn niet snel verknocht, zoals dat heet. Alleen van strikt persoonlijke uitkeringen bijvoorbeeld een vergoeding voor een letselschade wordt eerder aangenomen dat zij verknocht zijn en daarom niet gedeeld behoeven te worden.

Goederen die afkomstig zijn uit de familie van een van de echtgenoten, kunnen tegen betaling van de geschatte waarde wel door die echtgenoot uit de boedel worden genomen.