Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Vaak laten mensen huwelijksvoorwaarden opmaken bij de notaris. Er zijn allerlei soorten huwelijksvoorwaarden. Meestal is in de huwelijksvoorwaarden een verrekenbeding opgenomen. De bedoeling van een verrekenbeding is dat het inkomen en vermogen van beide echtgenoten niet volledig gescheiden blijft, zoals bij koude uitsluiting het geval is. Bij verrekeningbedingen worden afspraken gemaakt over tussentijdse afrekening of eindafrekening van (een deel van) het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen. Het gaat dan – kort gezegd – om een periodiek verrekeningbeding of een finaal verrekenbeding.

Voor wie op huwelijkse voorwaarden gehuwd is, kan het verstandig zijn om eens in de zoveel tijd te bezien of deze nog wel passen bij de situatie. De financiële omstandigheden en de taakverdeling binnen het huwelijk kunnen in de loop der jaren immers wijzigen. U kunt bij ons terecht voor een eenmalige of periodieke APK van uw huwelijksvoorwaarden. Daarnaast adviseren wij u bij het maken van huwelijkse voorwaarden oftewel prenuptials (zie hoofdstuk prenuptials).