Advisering over huwelijkse voorwaarden

Wij helpen u bij het maken en periodiek tegen het licht houden van uw huwelijkse voorwaarden: "prenups".

We letten er op dat in de akte van huwelijksvoorwaarden de partijbedoelingen tot uitdrukking komen. Als advocaat in echtscheidingen merken we vaak dat de bedoelingen van partijen onduidelijk zijn en dat daarover later strijd ontstaat.

Het is belangrijk dat de echtgenoten zich realiseren en tegenover elkaar uitspreken, dat zij ook openstaan voor de visie van de ander. Tijdens deze gesprekken moeten onderwerpen als faillissement, overlijden en arbeidsongeschiktheid aan de orde komen, wordt er uitleg gegeven over de zogenaamde uitsluitingsclausule in testamenten en wordt voorlichting gegeven over de relevante (rechts)normen.

We luisteren goed naar uw wensen en toekomstverwachtingen.

Voordeel van het inschakelen van een advocaatmediator is:

partijen beseffen beter wat ze ondertekenen als de advocaatmediator uitlegt welke ervaringen er zijn als het onverhoopt tot een echtscheiding komt: het worden hun huwelijkse voorwaarden waarbij hun bedoelingen in hun bewoordingen worden vastgelegd;
partijen worden aangemoedigd na te denken hoe de huwelijkse samenleving eruit zal zien (wie gaat er minder werken als de kinderen komen);
huwelijkse voorwaarden gaan meer leven voor partijen;
de kans dat partijen hun huwelijkse voorwaarden naleven wordt sterk vergroot;
de noodzaak om hun huwelijkse voorwaarden periodiek te onderhouden wordt door beide partijen veel beter ingezien;
de advocaatmediator levert toegevoegde waarde en maakt deze voor partijen zichtbaar.