Enter your keyword

Nationale en internationale (echt)scheiding

Nationale en internationale (echt)scheiding

Een (echt)scheiding is voor wie het meemaakt vaak een moeilijk en verdrietig proces. Deskundige juridische bijstand maakt dit proces makkelijker. Er zijn diverse methoden om de gevolgen van de scheiding te regelen.

Scheidingsmediation is een goede manier om tot een (echt)scheiding te komen. U hebt beiden de intentie er met elkaar uit te komen. Alleen dan is het mogelijk om een scheidingsbemiddeling (mediation) te starten. Is mediation geen optie, dan wenden de twee partners zich ieder tot een eigen advocaat. Ook dan blijft overleg tussen de advocaten mogelijk. Leidt het overleg in mediation of tussen beide advocaten tot een convenant waarin de afspraken over de gevolgen van de scheiding worden vastgelegd, dan neemt de rechtbank de bepalingen uit het convenant over in de echtscheidingsbeschikking.

Komt u er samen niet uit, dan zal de rechtbank, na een schriftelijk gevoerde procedure, beslissingen nemen over de kinderen en zaken als verdeling van het gezamenlijk eigendom en alimentatie.

Wendt u zich ieder tot een eigen advocaat dan zal de rechtbank, na een schriftelijk gevoerde procedure, de echtscheiding uitspreken en beslissingen nemen over de kinderen, en zaken als verdeling van het gezamenlijk eigendom en alimentatie. Overleg tussen de advocaten blijft altijd mogelijk, en soms kunnen de advocaten namens u beiden een convenant (overeenkomst) maken waarin afspraken staan over de gevolgen van de scheiding. De rechtbank spreekt vervolgens de echtscheiding uit en neemt de bepalingen uit het convenant over, net zoals het gaat na een scheidingsbemiddeling.

Als Haagse advocaten zijn wij bij uitstek gespecialiseerd in internationale echtscheidingen, waarin vaak de Haagse rechtbank bevoegd is, maar waarbij het op grond van regels van internationaal privaatrecht kan zijn dat buitenlands recht wordt toegepast op de alimentatie of de afwikkeling van het huwelijks vermogensregime.

Bent u niet getrouwd, maar woont u samen, dan kunt u uit elkaar zonder dat een procedure bij de rechtbank nodig is. Het uiteengaan heeft natuurlijk wel gevolgen, waarbij soms de hulp van advocaten nodig is, zeker als er kinderen zijn of u samen een huis heeft. Ook daarover adviseren wij. Zie verder het onderwerp verbreking samenleefrelatie (afwikkeling samenlevingscontracten).

Komt u bij ons op kantoor, dan bespreekt één van onze advocaten de verschillende mogelijkheden met u om tot een (echt)scheiding te komen. Afhankelijk van uw wensen en uw persoonlijke situatie kiezen we met u de manier die daar het beste bij past. Daar hoort een kosten-baten analyse ook bij. U kunt ons bellen of e-mailen voor het maken van een afspraak.