Enter your keyword

Laura Leunissen

Mediation als het kan, procederen als het moet.
Laura Leunissen is sinds 1998 advocaat. Zij was aanvankelijk werkzaam in de algemene advies- en procespraktijk. In 2002 heeft Laura zich gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Vanaf 2005 is Laura zich gaan specialiseren in het personen- en familierecht, vervolgens in scheidingsmediation en in het erfrecht.
In de familiepraktijk spelen niet alleen juridische en zakelijke belangen een rol, maar ook emotionele. Laura’s voorkeur gaat uit naar het zoeken van oplossingen voor de gerezen problemen tussen (ex-)partners door middel van mediation of andere manieren om tot een regeling te komen waarmee beide (ex-)partners en hun eventuele kinderen zo goed mogelijk verder kunnen met hun leven. Soms blijkt een minnelijke regeling binnen een redelijke termijn niet haalbaar te zijn. In dat geval zal een gerechtelijke procedure gevoerd moeten worden. Ook dan kunt u op Laura’s deskundigheid rekenen.
Laura beschikt over gedegen specialistische kennis en veel ervaring op het gebied van het erfrecht, zowel voor wat betreft adviseren als procederen. Ook bij complexe geschillen onderzoekt Laura samen met u de mogelijkheden naar praktische oplossingen.
De actuele specialisaties van Laura zijn: personen- en familierecht in brede zin, erfrecht en (scheidings)mediation.

E-mail: leunissen@chambersadvocaten.nl

Meer weten? Scroll verder.

Laura heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden. Verder heeft zij onder meer de volgende opleidingen succesvol afgerond:

Erfrecht, Universiteit Leiden,
vFAS Basis- en Specialisatie Opleiding Mediation
vFAS Specialisatie Opleiding Familierecht
Specialisatie Opleiding Arbeidsrecht, Grotius Academie
Beroepsopleiding Advocatuur.

Laura is lid van:
vFAS vereniging Familierecht Advocaten Scheidingsmediators
Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN)
Vrienden van het Mauritshuis

Laura heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:

– Personen- en Familierecht;
– Erfrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.