Enter your keyword

erfrecht

ERFRECHT

Er komt veel op u af wanneer er een naast familielid of bekende overlijdt. Naast alle emoties vragen ook zakelijke gevolgen van het overlijden uw aandacht. Wij staan u graag en professioneel terzijde bij de juridische kant van de afwikkeling van een nalatenschap. U kunt dan denken aan de verdeling van een erfenis, het op de juiste wijze uitvoeren van een testament of het goed begrijpen van de rechten en plichten van een erfgenaam. Zaken waar u na een overlijden van een dierbare tegen aan kunt lopen zijn bijvoorbeeld de volgende:

  • er is geen testament, wat zijn dan de regels?;
  • er is een testament en wat zijn daarvan de gevolgen?;
  • het testament is onduidelijk;
  • moet ik de nalatenschap zuiver, beneficiair aanvaarden ofverwerpen en wat zijn eigenlijk de gevolgen hiervan?;
  • ik ben in het testament benoemd als executeur, maar wat zijneigenlijk mijn verplichtingen?
  • de executeur doet zijn werk niet (goed) of verstrekt geeninformatie, wat kan ik daartegen doen?;
  • de legitieme portie moet worden vastgesteld;
  • er zijn misschien schenkingen geweest;
  • er zijn zaken verdwenen;
  • er is onenigheid over de verdeling.

Wij staan u met raad en daad terzijde in het bereiken van de uitkomst die voor u de meest optimale is in de gegeven situatie. Daarbij kijken we verder en breder dan wet en recht alleen, maar denken we ook mee over zaken als heldere communicatie en behoud van goede familieverhoudingen. Zo kan het soms beter zijn om via mediation tot een oplossing te komen met alle betrokkenen. In een ander geval kan een directe gang naar de rechter het meest effectief blijken.

Wij komen in nauw overleg met u tot een aanpak die het beste bij u en uw specifieke situatie past. Een afweging van haalbaarheid, kosten en baten is daar onderdeel van.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over een ander onderwerp? U kunt ons bellen op 070-3154000, of mailen op secretariaat@chambersadvocaten.nl