Enter your keyword

(Echt)scheiding

NATIONALE EN INTERNATIONALE (ECHT)SCHEIDING

Een (echt)scheiding is vaak een moeilijk en verdrietig proces. Deskundige voorlichting over de juridische gevolgen met oog voor de emoties maakt dit proces makkelijker. Er zijn diverse methoden om de gevolgen van de scheiding te regelen.

Scheidingsmediation is een goede manier om tot een (echt)scheiding te komen. Indien u beiden de intentie heeft er met elkaar uit te komen en bereid bent elkaars belangen en met name ook die van de kinderen voor ogen te ogen, is het mogelijk om een scheidingsbemiddeling (mediation) te starten. Is mediation geen optie, dan is de overlegscheiding (collaborative divorce) wellicht een mogelijkheid. Zie daarvoor het hoofdstuk Overlegscheiding. Als mediation en overlegscheiding geen opties zijn, wenden de twee partners zich ieder tot een eigen advocaat. Ook dan blijft overleg tussen de advocaten mogelijk en zeer wenselijk. Leidt het overleg in mediation of tussen beide advocaten tot een convenant waarin de afspraken over de gevolgen van de scheiding worden vastgelegd, dan neemt de rechtbank de bepalingen uit het convenant over in de echtscheidingsbeschikking en is geen zitting nodig.

Komt u er samen niet uit, dan zal de rechtbank, na een schriftelijk gevoerde procedure, en een mondelinge behandeling beslissingen nemen over de kinderen en zaken als verdeling van het gezamenlijk eigendom en alimentatie. Soms leidt dat tot de vaak genoemde vechtscheiding die ontwrichtend is en kostbaar en die wij als Chambers Advocaten te allen tijde proberen te voorkomen.

Als Haagse advocaten zijn wij bij uitstek gespecialiseerd in internationale echtscheidingen, waarin vaak de Haagse rechtbank bevoegd is, maar waarbij op grond van regels van internationaal privaatrecht mogelijk buitenlands recht wordt toegepast op de alimentatie of op de afwikkeling van het huwelijksvermogensregime. In deze wereld van toegenomen globalisering komen huwelijken tussen partners met een verschillende nationaliteit nogal eens voor. Daardoor ontstaan extra problemen bij een echtscheiding, zeker als er geen afspraken zijn gemaakt over het geldende recht met betrekking tot het huwelijksvermogensregime.

Bent u niet getrouwd, maar woonde u samen, dan is een procedure bij de rechtbank soms toch want het uiteengaan heeft natuurlijk gevolgen, waarbij de hulp van een mediator of advocaat nodig kan zijn, zeker als er kinderen zijn of u samen een huis heeft. Ook daarover adviseren wij. Zie verder het onderwerp verbreking samenleefrelatie (afwikkeling samenlevingscontracten).

Komt u bij ons op kantoor, dan bespreekt een van onze advocaten de verschillende mogelijkheden met u om tot een (echt)scheiding te komen. Afhankelijk van uw wensen en uw persoonlijke situatie kiezen we met u de manier die daar het beste bij past. Daar hoort een kosten-baten analyse ook bij. U kunt ons bellen of e-mailen voor het maken van een afspraak.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over een ander onderwerp? U kunt ons bellen op 070-3154000, of mailen op secretariaat@chambersadvocaten.nl.