Enter your keyword

Marion Drielsma

Mr. M.R.P. (Marion) Drielsma

‘Samen met mijn cliënten te zoeken naar optimale oplossingen, toegesneden op hun eigen, specifieke situatie, dát is mijn passie’

Marion Drielsma geniet landelijke bekendheid om haar vermogen praktische en werkbare oplossingen te vinden voor juridisch en emotioneel complexe zaken.

Na een gedegen opleiding en ervaring in de algemene proces- en adviespraktijk is Marion zich gaandeweg steeds meer gaan toeleggen op het familierecht. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van echtscheiding, alimentatie en omgangsregelingen, zowel nationaal als internationaal. Zij geeft second-opinions over de aanpak van een zaak en treedt regelmatig op als ondersteunend advocaat voor partijen die een mediationtraject volgen. Ook zet Marion haar ruime ervaring in voor het pre-nuptial advies: advisering over huwelijksvoorwaarden voorafgaand aan het huwelijk.

Sinds 1995 is zij naast familierechtadvocaat ook zeer actief als mediator. Marion is lid van de Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) en van de Mediators federatie Nederland (MfN).

Speciale ervaring heeft zij met gesprekken met kinderen bij de begeleiding van scheidende ouders. Zo weet Marion haar ruime ervaring in de rechtszaal en als mediator succesvol toe te passen op de vele facetten van het familierecht.

Marion is mede-auteur van het boek “Op eigen kracht. Scheiden en de kunst van een gelukkig(-er) leven” (Thema, 2010).

In de advisering en juridische bijstand draait alles om vertrouwen. Daarom maakt Marion graag een eerste gratis afspraak met u van een half uur. Om informatie te geven, uw vragen te beantwoorden en samen te overleggen over de dienstverlening die u mag verwachten. Afspraken zijn ook mogelijk buiten de reguliere kantooruren.

Marion heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:

Personen- en familierecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit hoofdrechtsgebied.