Enter your keyword

gemeenschap van goederen en boedelverdelingen

GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN EN BOEDELVERDELINGEN

Huwelijken gesloten voor 1 januari 2018

Wie voor 1 januari 2018 in het huwelijk is getreden en voor het trouwen geen huwelijkse voorwaarden heeft op laten maken (in een notariële akte bij de notaris), is in gemeenschap van goederen gehuwd. Kort gezegd worden dan alle bezittingen van vóór en tijdens het huwelijk gemeenschappelijk en blijven uitsluitend erfenissen en schenkingen met een uitsluitingsclausule buiten de gemeenschap. Het betekent dat beide echtgenoten aansprakelijk zijn voor de schulden die worden gemaakt en dat ook de schulden die al bestonden voor het huwelijk, gemeenschappelijk worden. Goederen zijn niet snel verknocht, zoals dat heet. Alleen van strikt persoonlijke uitkeringen bijvoorbeeld een vergoeding voor een letselschade wordt eerder aangenomen dat zij verknocht zijn en daarom niet gedeeld behoeven te worden.

Goederen die afkomstig zijn uit de familie van een van de echtgenoten, kunnen tegen betaling van de helft van de geschatte waarde wel door die echtgenoot uit de boedel worden genomen.

Huwelijken gesloten vanaf 1 januari 2018

De beperkte gemeenschap van goederen is het uitgangspunt voor diegenen die huwen na 1 januari 2018. Kort gezegd houdt dat in dat het aanwezige vermogen en de bestaande schulden, aldus van voor het huwelijk, niet van u beiden worden. Dat geldt voor zaken als een erfenis, maar ook bijvoorbeeld voor een studieschuld. Schenkingen en erfenissen tijdens het huwelijk verkregen, vallen evenmin in de gezamenlijke pot. Is een goed, bijvoorbeeld een woning, voor uw huwelijk al eigendom van beide echtgenoten, dan hoort dat tot de huwelijksgemeenschap, ongeacht de eigendomsverhouding. Schulden van één van de echtgenoten, die ontstaan tijdens het huwelijk vallen binnen de gezamenlijke aansprakelijkheid. Wilt u dat anders, dan zult u bij de notaris huwelijkse voorwaarden moeten sluiten. Wie bij een scheiding stelt dat bepaalde zaken persoonlijk eigendom zijn, zal dat moeten aantonen. Lukt dat niet, dan worden die zaken gerekend tot het gemeenschappelijk vermogen dat wél moet worden verdeeld. Het wordt voor diegenen die na 1 januari 2018 in het huwelijk treden belangrijker dan ooit om goed te administreren: Welk vermogen en welke schulden zijn er op het moment van de huwelijksvoltrekking? Dat hoeft niet bij een notaris of een advocaat vastgelegd te worden, maar is wel verstandig. Hoe bewijst u anders bij een mogelijke scheiding later wat al voor het huwelijk van u was en nog is? Ook tijdens het huwelijk administreren wordt belangrijk omdat er wel eens vermogen van of uit een van de privévermogens van de echtgenoten in het gemeenschappelijk vermogen vloeit en andersom.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over een ander onderwerp? U kunt ons bellen op 070-3154000, of mailen op secretariaat@chambersadvocaten.nl.