Enter your keyword

Bijzondere Curator

Bijzondere curator

Als er een conflict is tussen een kind en de ouder(s) met gezag kan de rechter een bijzondere curator benoemen om de belangen van het kind te behartigen. Een kind wordt immers in rechte door degene die het gezag over hem heeft, vertegenwoordigd.

Een bijzondere curator wordt op grond van artikel 212 Boek 1 Burgerlijk Wetboek steeds benoemd als het gaat om ontkenning vaderschap, waarbij een tegenstrijdig belang tussen ouder en kind kan bestaan. Het kan immers het belang van een kind zijn dat het een juridische vader behoudt. Ook als een biologische vader wil erkennen, maar de moeder geen toestemming verleent, wordt een bijzondere curator benoemd om het kind te vertegenwoordigen en de rechtbank te adviseren.

De bijzondere curator heeft een bemiddelende rol. Er gaan stemmen op, bijvoorbeeld de Kinderombudsman heeft daarvoor gepleit, vaker een bijzondere curator te benoemen na echtscheidingen, waarin de ouders elkaar bevechten en de kinderen klem komen te zitten.

Annette van Keulen en Marion Drielsma zijn opgeleid om te kunnen worden benoemd als bijzondere curator.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over een ander onderwerp? U kunt ons bellen op 070-3154000, of mailen op secretariaat@chambersadvocaten.nl.