Enter your keyword

adoptie

Adoptie

          Wie kunnen een verzoek tot adoptie indienen?

  • Twee personen die het kind samen gedurende tenminste een jaar aaneengesloten jaren hebben verzorgd en opgevoed;
  • Een persoon die het kind gedurende tenminste een aaneengesloten periode van drie jaren heeft verzorgd en opgevoed (eenouderadoptie);
  • De stiefouder die het kind ten minste een aaneengesloten periode van 1 jaar met de ouder van het kind heeft verzorgd en opgevoed (stiefouderadoptie). Het gaat om de nieuwe echtgenoot, geregistreerde partner of levensgezel van de ouder.Tot 1 april 2014 was de enige mogelijkheid die openstond voor de levensgezel van de moeder van gelijk geslacht (de duomoeder) om ook juridische ouder te worden de weg van de stiefouderadoptie waarbij de voorwaarde dat het kind tenminste een jaar verzorgd en opgevoed moest zijn niet werd gesteld. Thans geldt dat de duomoeder het kind bij de burgerlijke stand met toestemming van de moeder kan erkennen en zo de juridische ouder van het kind wordt. Bij adoptie ontstaat automatisch ouderlijk gezag. Dat is bij erkenning niet het geval. Nadat de erkenning heeft plaatsgevonden, kan het medegezag door de duomoeder worden verkregen door een gezamenlijk verzoek in te dienen bij het gezagsregister. Dat verzoek kan digitaal worden ingediend. Daar zijn geen kosten aan verbonden.Wat zijn de voorwaarden voor adoptie?
  • De adoptant mag niet de grootouder van het kind zijn.
  • Er moet een leeftijdsverschil van ten minste 18 jaar bestaan tussen het kind en de adoptant.
  • Het kind moet op de dag van het indienen van het verzoek tot adoptie minderjarig zijn.
  • Wanneer het kind ouder is dan 12 jaar, moet blijken dat hij geen bezwaren heeft tegen het verzoek.
  • De juridische ouder(s) van het kind dient/dienen niet langer het gezag over het kind te hebben; in geval van stiefouderadoptie dient de ouder bij wie het kind niet woont geen gezag over het kind te hebben.
  • Er moet blijken dat de ouder(s) geen bezwaren heeft/hebben tegen het verzoek tot adoptie.
  • De moeder van het kind moet op de dag van het indienen van het verzoek tenminste 16 jaar zijn.

Wat zijn de gevolgen van adoptie?

Het gevolg van de adoptie is dat de adoptant en het kind in familierechtelijke betrekking tot elkaar komen te staan. De betrekking tussen het kind en de (biologische) ouders en bloedverwanten komt te vervallen, tenzij het gaat om stiefouderadoptie.Het ontstaan of beëindigen van deze familierechtelijke band heeft onder meer gevolgen voor het naamrecht, het erfrecht en de verplichting tot het verstrekken van levensonderhoud.Kan een adoptie worden herroepen?Op verzoek van de geadopteerde kan de adoptie worden herroepen. De rechter wijst dit alleen toe wanneer het in het kennelijk belang van de geadopteerde is en wordt ingediend tussen het 20e en 23e levensjaar van de geadopteerde.

Wat zijn de gevolgen van de herroeping van de adoptie?

Door herroeping van de adoptie houdt de familierechtelijke band tussen de geadopteerde en de adoptiefouder(s) op te bestaan. De familierechtelijke band die door de adoptie is opgehouden te bestaan, herleeft door de herroeping.

Heeft u vragen over het bovenstaande of over een ander onderwerp? U kunt ons bellen op 070-3154000, of mailen op secretariaat@chambersadvocaten.nl.