Enter your keyword

Vertrek van Annette van Keulen

Vertrek van Annette van Keulen

Vertrek van Annette van Keulen

De teerling is door Annette van Keulen geworpen.

Annette heeft zich na 42 jaar advocatuur laten uitschrijven als advocaat. Dit betekent het einde van de carrière als advocaat, een beroep dat tevens haar passie was.

Haar ervaring en interesse in familierechtelijke problematiek en de ontwikkelingen op dat terrein en het streven naar een zo perfect mogelijke oplossing gaan niet verloren.

Annette blijft als Raadsheer plv. verbonden aan de familiesector van Hof Amsterdam. Tevens blijft zij secretaris van de Geschillencommissie van de Stichting Keurmerk en lid van de Beroepscommissie van het Kwaliteitsregister Tandartsen.
Annette blijft mediator en is per 1 januari 2021 senior vFAS lid. Annette zal zich vanuit haar woonplaats Rotterdam als zelfstandig gevestigd mediator/(bindend) adviseur tot nader order blijven bezighouden met mediations op familierechtelijk gebied, met advisering bijvoorbeeld:

  • bij het maken van ouderschapsplannen,
  • over het opstellen of wijzigen van partnerschaps- of huwelijkse voorwaarden,
  • met hulpverlening bij curatele- en/of bewindszaken of
  • afwikkeling van nalatenschappen.

Zij is desgevraagd ook beschikbaar als vrijwilliger op terreinen waar haar ervaring van nut kan zijn.

Als er in zaken geprocedeerd moet worden, zal Annette desgewenst zorgen voor een soepele en kosteloze overdracht aan een van de advocaten bij Chambers Advocaten, het kantoor dat zij zo’n warm hart toedraagt, waarvan zij sedert 2003 deel uitmaakte en waarmee zij wel en wee heeft gedeeld.

Met weemoed denkt zij dan ook  terug aan de vele jaren bij dit kantoor dat kwaliteit en warmte hoog in het vaandel heeft. Het kantoor zal zeker op de mede met Annette ingeslagen weg voortgaan, alleen zonder haar.

Januari 2021