Enter your keyword

Fiscale voordelen belastingaangifte 2019 voor ex-partners

Fiscale voordelen belastingaangifte 2019 voor ex-partners

Fiscale voordelen belastingaangifte 2019 voor ex-partners

Bijgaand treft u het persbericht aan van 15 april 2020 van de Vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Denkt u er aan dat de aangifte over 2019 voor 1 mei 2020 dient te zijn gedaan!

Fiscaal voordeel belastingaangifte ex-partners

Partneralimentatie, hypotheekrente en advocaatkosten aftrekbaar

Den Haag – 15 april 2020 – Ex-partners komen in aanmerking voor aanzienlijke belastingvoordelen mits zij hun belastingaangiftes op de juiste manier inrichten. Zo kunnen gescheiden stellen rekening houden met aftrekposten voor partneralimentatie, hypotheekrente en advocaatkosten en kunnen zij aanspraak maken op kinderkortingen. Slim omgaan met de beëindiging van het fiscaal partnerschap kan daarbij lonen. De vereniging Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) wil ex-partners ervoor behoeden dat zij bepaalde fiscale voordelen mislopen. Ze zet daarom enkele voordelen op een rij voor gescheiden stellen en hun belastingaangifte over 2019. De belastingaangifte dient vóór 1 mei te zijn ingediend.

Alexander Leuftink, voorzitter van de vFAS: “Vorig jaar waarschuwde de Belastingdienst gescheiden stellen voor hoge naheffingen. Koppels die scheiden, maken veel meer fouten bij hun aangifte en het aanvragen van toeslagen. Meer dan de helft van de scheidende stellen vult de aangifte voor inkomstenbelasting onjuist in, vooral bij stellen met een gezamenlijke woning en/of wanneer er kinderen in het spel zijn. De aangifte voor net gescheiden stellen ís ingewikkeld en resulteert vaak in naheffingen van honderden tot duizenden euro’s en zelfs tot het mislopen van bepaalde fiscale voordelen.”

Fiscaal partnerschap
De meeste getrouwde stellen zijn fiscaal partners. Het voordeel hiervan is dat bepaalde inkomsten en aftrekposten zo gunstig mogelijk kunnen worden verdeeld. Het fiscaal partnerschap eindigt zodra het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend én de ex-partners niet meer op hetzelfde adres staan ingeschreven. In het jaar dat het fiscaal partnerschap is beëindigd, kan er nog samen belastingaangifte worden gedaan. En dat kan een belastingvoordeel opleveren, vooral als de gezamenlijke woning nog niet is verdeeld en/of een van de partners veel vermogen heeft. In het jaar daarna mag dat niet meer. Het in stand laten van het fiscaal partnerschap kan voor een van de ex-partners ook nadelig zijn, omdat hierdoor bijvoorbeeld nog geen aanspraak kan worden gemaakt op kind gebonden budget, huur- of zorgtoeslag.

Aftrekposten

  • Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar. Vanaf 2020 wordt de aftrek van partnerlimenatie stapsgewijs verlaagd van 52% naar 37% in 2023. Beide ex-partners dienen de partneralimentatie op te geven, de alimentatie is aftrekbaar voor de betaler en als inkomsten belast bij de ontvanger. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar noch belast.
  • Voor ex-partners die nog (deels) eigenaar zijn van de voormalige woning geldt dat zij tot twee jaar nadat zij verhuisd zijn, aanspraak kunnen maken op hypotheekrenteaftrek, ook als zij niet meer in de woning wonen. Daarvoor is wel van belang dat zij de hypotheekrente daadwerkelijk hebben (mee)betaald en dat hierover met elkaar afspraken zijn gemaakt.
  • Bepaalde advocaatkosten die in 2019 door de alimentatiegerechtigde zijn gemaakt, zijn aftrekbaar. Hieronder worden proces-, incasso- en reiskosten geschaard die zijn gemaakt voor het verkrijgen, behouden of verhogen van de partneralimentatie.

Kortingen
Ouders kunnen onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op kindgebonden budget en inkomensafhankelijke combinatiekorting. Dit kan na scheiding veranderen. Waar er voorheen geen aanspraak kon worden gemaakt, kan dit na scheiding wel het geval zijn of kan de hoogte hiervan wijzigen. De regeling is tamelijk ingewikkeld, omdat er allerlei voorwaarden en regels zijn waaraan moet zijn voldaan. De vFAS raadt ex-partners daarom aan zich hierover goed te (laten) informeren.
De toeslagen worden doorgaans automatisch verstrekt. De vFAS adviseert ex-partners echter om de gewijzigde situatie altijd ook zelf aan de belastingdienst door te geven. Dat geldt ook voor de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag.

Over de vFAS
De leden van de Nederlandse vereniging Familie- en erfrecht Advocaten Scheidingsmediators – de vFAS – zijn advocaat en vanuit die hoedanigheid onderworpen aan de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Aangesloten advocaten houden zich eveneens aan de vFAS-gedragsregels voor de mediator. De vFAS is een samensmelting van de verenigingen VPFA en VAS en bestaat in haar huidige vorm sinds 2003. De vFAS heeft 950 leden.