Enter your keyword

Scheidingspieken en Dan Ariely

Scheidingspieken en Dan Ariely

Scheidingspieken en Dan Ariely

 

Uit onze ruime ervaring als familierechtadvocaten en mediators weten wij dat er in het jaar twee echtscheidingspieken zijn. Na de zomervakantie en na de feestdagen begin januari. Uit een artikeltje van 12 januari 2018 in de Daily Telegraph (Amy Harris) blijkt dat het in Engeland en in Australië al niet anders is. Hoewel het scheiden niet op hetzelfde niveau staat als afvallen of veranderen van baan is het uiteengaan erg populair in begin januari. Dat is natuurlijk niet helemaal onbegrijpelijk omdat mensen aan het eind van het jaar meer stilstaan bij hun toekomst en hun bestaande relaties.

Toch neemt het aantal echtscheidingsprocedures de laatste jaren niet zozeer toe. Er wonen immers steeds meer mensen ongehuwd samen. Zij registreren hun uiteengaan niet. Er komen alleen procedures als er over de kinderen bijvoorbeeld gezag problemen ontstaan of problemen over de invulling van de zorgverdeling of de kinderalimentatie.

De cijfers over het aantal echtscheidingen blijven redelijk constant; al jaren worden ongeveer 35.000 huwelijken ontbonden, al groeit de bevolking.

In september 2017 checkte de journalist Maral Noshad Sharifi van NRC Handelsblad in de leuke rubriek “NRC checkt” de cijfers over hoeveel mensen er jaarlijks uit elkaar gaan. In een kort daarvoor gepubliceerd artikel over vechtscheidingen in de NRC had namelijk gestaan dat ieder jaar 70.000 stellen met minderjarige kinderen uit elkaar gaan en in een ander artikel over ex- schoonouders stond dat er al jaren ongeveer 34.000 echtscheidingen per jaar plaatsvinden. Dat lijkt onderling in tegenspraak. Het getal van 70.000 stellen komt uit het lezenswaardige rapport van de Kinderombudsman uit (alweer) 2014 genaamd “Vechtende ouders, het kind in de knel” https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/KOM003.2014Kinderombudsmanadviesrapportvechtscheidingen.pdf.

De veel geciteerde echtscheidingsonderzoeker dr. Ed Spruijt, (http://scheidingskinderen.nl/) tot zijn pensioen in september 2015, werkzaam als onderzoeker bij de Universiteit Utrecht brengt duidelijkheid. Hij meldde Sharifi dat in zijn boek wordt gesproken over kinderen die ouders hebben die uit elkaar gaan en uitdrukkelijk niet over stellen.

Scheiden is vaak iets irrationeels.

Dan Ariely (1967) is hoogleraar psychologie en gedragseconomie aan Duke University, North Carolina. Hij schreef vier hilarische boeken over menselijk gedrag: Predictably Irrational (2008, vertaald als Volkomen onlogisch ), The Upside of Irrationality (2010, vertaald als Volmaakt onvoorspelbaar ), The Honest Truth About Dishonesty (2012, vertaald als Heerlijk oneerlijk ) en Irrationaly Yours (2015, vertaald als Ariely weet raad ).

Zie: danariely.com/category/blog/

In zijn eerste boek, Predictably Irrational , beschreef Ariely hoe mensen zich in hun gedrag meestal laten leiden door emoties en niet-rationele ideeën – op een voorspelbare manier.

Misschien aardig cadeau voor onder de kerstboom volgend jaar of voor een verjaardag eerder, zodat de januaripiek kan worden voorkomen?