Enter your keyword

Trouwen vanaf 1 januari 2018? Een ingrijpende wetswijziging

Trouwen vanaf 1 januari 2018? Een ingrijpende wetswijziging

Trouwen vanaf 1 januari 2018? Een ingrijpende wetswijziging

Wanneer u voor 2018 met elkaar in het huwelijk trad trouwde u automatisch in gemeenschap van goederen. Alles wat u op dat moment had en tijdens het huwelijk verkrijgt, is van u samen, ook schulden (als u niet naar de notaris bent gegaan voor het maken van huwelijkse voorwaarden). Per 1 januari 2018 is dat anders geworden en is de beperkte gemeenschap van goederen het uitgangspunt geworden voor diegenen die huwen na 1 januari 2018. Kort gezegd houdt dat in dat het aanwezige vermogen en de bestaande schulden, aldus van voor het huwelijk, niet van u samen worden. Dat geldt voor zaken als een erfenis, maar ook bijvoorbeeld voor een studieschuld. Schenkingen en erfenissen tijdens het huwelijk verkregen, vallen evenmin in de gezamenlijke pot. Is een goed, bijvoorbeeld een woning, voor uw huwelijk al eigendom van beide echtgenoten, dan hoort dat tot de huwelijksgemeenschap, ongeacht de eigendomsverhouding.  Schulden van één van de echtgenoten, die ontstaan tijdens het huwelijk vallen binnen de gezamenlijke aansprakelijkheid. Wilt u dat anders, dan zult u bij de notaris huwelijkse voorwaarden moeten sluiten. Wie bij een scheiding stelt dat bepaalde zaken persoonlijk eigendom zijn, zal dat moeten aantonen. Lukt dat niet, dan worden die zaken gerekend tot het gemeenschappelijk vermogen dat wél moet worden verdeeld. Het wordt nu belangrijker dan ooit om goed te administreren: Welk vermogen en welke schulden zijn er op het moment van de huwelijksvoltrekking? Dat hoeft niet bij een notaris, maar is wel verstandig. Hoe bewijst u anders bij een mogelijke scheiding later wat ooit van u was? Ook tijdens het huwelijk administreren wordt belangrijk omdat er wel eens vermogen van een van de prive-vermogens van de echtgenoten in het gemeenschappelijk vermogen vloeit en andersom. Indien u voor 1 januari 2018 bent gehuwd blijft de algehele gemeenschap van goederen gewoon bestaan.

Heeft u vragen over het bovenstaande dan wel over een ander onderwerp? Neem dan contact op met ons kantoor via 070-3154000 of mail ons op secretariaat@chambersadvocaten.nl.