Enter your keyword

(Financiële) betrokkenheid ouders en welzijn kinderen na scheiding

(Financiële) betrokkenheid ouders en welzijn kinderen na scheiding

(Financiële) betrokkenheid ouders en welzijn kinderen na scheiding

 

We doken nog eens in wat ouder onderzoek, over het effect van de scheiding op kinderen. De uitkomsten van die onderzoeken blijven interessant.

Frequent contact

Het ergst van de scheiding, zo vertellen kinderen is het verlies van contact met een ouder. Ongeveer de helft van de kinderen wil meer contact. Een derde wil langer contact. Met frequent contact bedoelt men veel meer dan twee tot vier dagen per maand, dus meer dan twee weekends.

Meer dan de helft van de studenten wiens ouders meer dan 11 jaar geleden scheidden, gaven aan dat zij graag meer tijd bij vader hadden doorgebracht (Fabricius, Braver en Deneau 2003). Studenten met flexibele ouders ten aanzien van de verdeling van zorg waren minder boos en voelden zich nabijer tot hun ouders vergeleken met jongeren van wie de ouders minder flexibel waren (Deneau 1999 en Fabricius 2003).

Aanpassingsproblemen

Keer op keer wordt vastgesteld dat kinderen van gescheiden ouders meer (tweemaal zoveel) kans op aanpassingsproblemen en sociale en schoolproblemen hebben dan kinderen van niet-gescheiden ouders.

Bekwame en warme ouders die zelf geen psychische problemen hebben en niet te veel ruzie maken, verlagen de kans op aanpassingsproblemen van hun kinderen (Kelly en Emery 2003).

Wisselmomenten

Teveel wisselmomenten zijn fnuikend als de ouders veel ruzie maken. Als ouders die op zich veel ruzie hebben hun ruzie kunnen weghouden bij hun kinderen, vertonen die kinderen geen verschil in gedrag vergeleken met kinderen van ouders met weinig conflicten. Het wisselen via school (een neutrale transitie) kan daarbij helpen.

Actieve betrokkenheid

De kwaliteit van het contact met de andere ouder wordt verhoogd als deze deze actief betrokken is bij het leven van de kinderen, zoals het geven van hulp bij werkstukken. Uit onderzoeken blijkt dat kinderen zich dan beter aanpassen en betere schoolresultaten hebben (Amato en Voler 2002 en Amato en Gilbreth in 1999 en in 2012).

Goed contact en hulp bij het leren van beide ouders geeft meer sociale en communicatievaardigheden (Pruett en andere in 2003). Ouders leggen natuurlijk verschillende accenten en hebben andere vaardigheden.

 Het betalen van kinderalimentatie

Adolescenten met een actief betrokken andere ouder die kinderalimentatie betaalt, scoren beter op de middelbare school (Manning 2002).